Bacon vs Hrabal – obraz vs słowo

Moje wspominki z niedawnej podróży do Pragi zacznę od ciekawej propozycji na jaką natknęłam się w Galerii Gate – http://www.galeriegate.cz/. Kuratorzy wystawy pt. Francis Bacon & Bohumil Hrabal / 2 géniové  (dwaj geniusze) postawili na dwa pewniki. Bacon – trzon ekspresjonizmu figuratywnego kontra Hrabal – najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel czeskiej prozy XX wieku. Niemalże równolatkowie. Opis towarzyszący wystawie głosi:

“If Bohumil Hrabal had been a painter he would have painted like Francis Bacon. If Francis Bacon had been a writer he would have written like Bohumil Hrabal.”

/Gdyby Bohumil Hrabal był malarzem, malowałby jak Francis Bacon. Gdyby Francis Bacon był pisarzem, pisałby jak Bohumil Hrabal. /

  Tytułowych geniuszy- jak chcą kuratorzy zestawiłam  na zasadzie opozycji, czy słusznie? Kwestia dyskusji. Na pewno nie po myśli kuratorów – autorów powyższego cytatu. Według których twórczość obydwóch to kwintesencja pasji ekspresji, harmonia wspólnej myśli napędzającej  twórcze działania. Odwieczny dyskurs co jest silniejsze słowo czy obraz i tak nie doprowadzi do jednoznacznych wniosków. Zresztą nie o to tutaj chodzi. Tytuł pozostawię jednak jako znak pewnej prowokacji.

A wystawa okazała się prawdziwą ucztą mentalno-wizualną.  Pastele i szkice Bacona prezentowane w galerii pochodzą z ostatnich lat życia artysty z lat 1980-1992, zostały wypożyczone z kolekcji Cristiano Lovatelli Ravarino.

”Paintings and art on the whole reveal everything about the artist behind it and the spirit of the age. I don’t have to read what is written so much it is enough to look carefully at the artefact, then once more, then go back to it and gradually tease out the secret that the artist has lodged inside the artefact, intentionally and by necesity because the artist can separate himself from his era.”

B.Hrabal  Imaginary interview ( in A Dandy in Dungarees, 1984)

”All my writing in recent years is (like) gestural painting… one has the sense that writing  on a typewriter is like tumbling off a cliff, the experience just before death by drowning, but a drowning that ends in a rescue.”

B.Hrabal  Merry Christmas ( in Aurora in the Shallows, 1992)

/Całe moje pisanie w ostatnich latach jest niczym malarstwo gestu.. człowiek ma poczucie, że pisze na maszynie które jest jak spadanie z klifu, doświadczeniem na chwilę przed śmiercią poprzez utonięcie, ale utonięcie które kończy się  ratunkiem./   

/B.Hrabal, Wesołych Świąt , w:  Aurora na mieliźnie, 1992/

”I’m a lover of the visible world, but I was taught to understand the visible by painters, they taught me to go into and beyond the painting.”

B.Hrabal  Imaginary interview ( in A Dandy in Dungarees, 1984)

/Jestem miłośnikiem świata widzialnego, ale rozumieć to co widzialne, nauczyli mnie malarze, oni mnie nauczyli jak podchodzić do obrazu i  poza obraz./

/B.Hrabal  Wyimaginowany wywiad (w:  Dandy w ogrodniczkach, 1984/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: