Monthly Archives: October 2013

Scena w twórczosci Tomasza Kowalskiego – na podstawie wybranych prac artysty

Jakub Banasiak w swojej publikacji z 2009 roku pt. „Zmęczeni rzeczywistością” umieścił Tomasza Kowalskiego wśród grona młodych zdolnych polskich artystów   urodzonych pod koniec lat 70tych lub na początku 80tych. Krytyk nadał im etykietkę nowych nadrealistów, wskazując tym samym na znaczący fakt odrodzenia tych  tendencji na gruncie polskiego malarstwa ostatniego czasu. Wśród malarzy pretendujących do miana […]